Call Center
Tel 02-765-9625
Fax 02-765-9624
Eng 02-766-9622
Chi 02-765-9621
Hot-Line: Open 09:00, Close 22:00
1:1 이메일상담
info@jimsclub.net
결제계좌
하나은행 888-888 888-69404 (주)트레블 짐스클럽
하나은행 689-888 888-88507 대표 김주형

Package Tours

상품 이미지
PK  A,B,C course 1 night 2 day tour
 • Tour Name : PK  A,B,C course 1 night 2 day tour
 • minimum Pax : 4
 • Time Required : 2D1N
 • Fee : A Course : 260 dollars B Course : 350 dollars C Course : 300 dollars
상품 이미지
PK- A,B,C Course 2 Night 3 Days Tour
 • Tour Name : PK- A,B,C Course 2 Night 3 Days Tour
 • minimum Pax : 4
 • Time Required : 2 Night 3 Days
 • Fee : A Course : $ 450 B Course : $ 490 C Course : $ 440

상품 이미지
PK1 - 4D3N Full Seoul Tour
 • Tour Name : PK1 - 4D3N Full Seoul Tour
 • minimum Pax : 6
 • Time Required : 4D3N
 • Fee : from USD 630
상품 이미지
PK2 - 5D4N Korea Travel
 • Tour Name : PK2 - 5D4N Korea Travel
 • minimum Pax : 6
 • Time Required : 5D4N
 • Fee : from USD 990  -
상품 이미지
PK3- 5D4N Differentiated Tour
 • Tour Name : PK3- 5D4N Differentiated Tour
 • minimum Pax : 6
 • Time Required : 5D4N
 • Fee : FROM USD 950 -
상품 이미지
PK4-5D4N Differentiated Tour
 • Tour Name : PK4-5D4N Differentiated Tour
 • minimum Pax : 2
 • Time Required : 5D4N
 • Fee : ask for price
  FROM 2-3p/p: USD 1200     4-6p/p: USD 990  
상품 이미지
PK5 - 6D5N Differentiated Tour
 • Tour Name : PK5 - 6D5N Differentiated Tour
 • minimum Pax : 2
 • Time Required : 6D5N
 • Fee : ask for price
  2-3p/p: USD 1320     4-6p/p: USD 1100    
1 2 다음페이지
결제계좌
 • 02-765-0625
 • 02-765-9624
 • 02-766-9622
 • 02-765-9621
hot-line
결제계좌
jim@jimsclub.net
bottom
TRAVEL JIMS CLUB
서울시 종로구 효제동 171-12 천지빌딩
대표자:김주형
개인보호정책관리자: 김주형
사업자등록번호: 101-86-03357
여행업등록번호: 일반여행업 제1197호
대표전화: 02)765-9625
팩스: 02)765-96254
통신판매업신고번호: 서울종료-0973호
ⓒ2013 TRAVEL JIMS CLUB All rights reserved.